Samenwerkingspartners 


DMIT zoekt samenwerking met of werkt samen met

 

Begeleiding Eritrese statushouders, www.stichtinglemat.com

Cultureel Antropologen

Defence for Children, www.defenceforchildren.nl

Erasmus universiteit, International Institute of Social Studies, www.iss.nl

Gemeente Barneveld
Gemeente Dalfsen 

Gemeente Enschede

Gemeente Ermelo, welzijn Ermelo, www.welzijnermelo.nl

Gemeente Hardenberg

Gemeente Hof van Twente 
Gemeente Kerkrade
Gemeente Nijkerk

Gemeente Ommen

Gemeente Zwolle

GGD Twente, www.ggdtwente.nl

GGD GHOR, vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid, www.ggdghor.nl

Hague Institute fort the Internalisation of Law, www.hiil.org

Immigratie en Naturalisatie Dienst, www.ind.nl

Instituut voor gezondheidsverschillen, www.pharos.nl

Interlevensbeschouwelijke verlening van diensten aan mensen met een handicap
JP van den Bent, www.jpvandenbent.nl

Kenniscentrum migratie Arq, www.arq.nl

Kennisinstituut samenhangende aanpak sociale vraagstukken, www.movisie.nl

Kennisplatform Integratie & Samenleving, www.kis.nl

Kinderombudsman, www.kinderombudsman.nl

LOC, medezeggenschap in zorg, www.loc.nl

Nederlandse Expertgroep jeugd-onderwijs-sport ‘becoming a part of Europe’, www.erasmusplus.nl

Nederlands Jeugd Instituut, www.nji.nl

Nederlands Instituut voor Psychologen, www.psynip.nl

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, www.nvo.nl

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, interculturele sectie, www.nvrg.nl

Onafhankelijk onderzoeksinstituut naar actuele maatschappelijke vraagstukken, www.verwey-jonker.nl

Provincie Overijssel, www.overijssel.nl

Universiteit van Tilburg, Academische Werkplaats Jeugd, www.uvt.nl

Universiteit van Amsterdam, www.uva.nl

Universiteit van Utrecht, www.uu.nl

Veilig Thuis, crisisdiensten huiselijk geweld en kindermishandeling, www.vooreenveiligthuis.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, www.vng.nl

Vereniging voor leidinggevenden sociale zekerheid (sociaal domein), www.divosa.nl

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl