Waar streven we naar?

''kracht en eigen regie''

We streven naar zelfstandigheid van statushouders, zodat zij zich meer welkom voelen in Nederland. We zijn ervan overtuigd dat door verkregen zelfstandigheid, het welzijn en eigenwaarde van deze mensen wordt vergroot. Maar ook maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties, diaconie en vrijwilligers kennis laten maken met de leefwereld van statushouders. Leren van elkaar.

Ook hebben wij gemerkt dat via onze methodische aanpak de oplossingen in heel veel situaties op langere termijn beter uitwerken. Het uiteindelijke effect van deze aanpak is dat het voor gemeenten effectiever en kostenbesparend werkt. Daarbij vermindert de belasting op de hulpverleningsorganisaties.

'' Wil je echt verbinding maken, dan moet je uitgaan van gelijkwaardigheid. 
Dat je elkaar respecteert, puur als mens, wie je bent. 
Dat is een begin van elkaar ontmoeten.''