Onze aanpak

Een nieuwe visie op het werken met vluchtelingen

Het is helaas van alle tijden dat mensen hun eigen land moeten ontvluchten om elders een veiliger bestaan op te bouwen. Ongetwijfeld zijn er ook bij u in de buurt statushouders die alles in hun land hebben moeten achterlaten voor een betere toekomst. De initiatiefnemers van DMIT ondersteunen deze statushouders in hun zoektocht naar een zelfstandig en waardig bestaan in Nederland.

Niet alleen onze taal is voor de statushouders moeilijk, maar ook de uitgebreide regelgeving en onze cultuur wijken vaak af van wat men gewend is. Bovendien kunnen traumatische ervaringen in het thuisland ook invloed hebben op het dagelijks functioneren. DMIT helpt de statushouders weer ''in hun kracht'' te zetten door een eigen en unieke aanpak. En werkt tweezijdig aan bewustwording en begrip, aan Nederlandse zijde en aan de culturele zijde. We noemen dit cultuursensitief werken, ''bruggen bouwen''. Wij zijn ons bewust van de verschillen maar hebben geen verschil in het uiteindelijk na te streven doel. Een nieuw en menswaardig perspectief. 

Het gevoel van eigenwaarde van de statushouders wordt vergroot (met de juiste ondersteuning) zelf oplossingen te zoeken en vast te houden. Bovendien zijn deze oplossingen duurzamer en financieel aantrekkelijker. Derhalve een win-win situatie voor gemeenten en statushouders.