Onderzoek

De medewerkers van DMIT proberen aan een beter welzijn en welbevinden van nieuwe, maar ook al langer in Nederland wonende, gevluchte mensen te werken. en daarbij de leefsituatie van kinderen, ouders, en alleenstaanden te verbeteren. Hierdoor zullen zij beter kunnen integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij. We zien de vele muren waar zij tegenaan lopen. Na de vaak moeilijke weg die zij al hebben afgelegd. 

We doen dit door gezamenlijk bruggen te bouwen en cultuursensitief te werk te gaan. Verder kunnen we zorgdragen voor onderzoek (persoonlijke interviews) en de verschillende aanpakken van gemeenten met elkaar vergelijken om gezamenlijk tot een goed werkende aanpak te komen.

 

Door wederzijds begrip te laten ontstaan, een betere wisselwerking tot stand te brengen en door compassie kunnen we de kwaliteit van leven van gevluchte mensen in Nederland verbeteren.

Tolken

DMIT beschikt over (beëdigde) gesprekstolken, consecutief & simultaan tolken (incl. conference calls) – native speakers

Zij kunnen ondersteunen bij onder andere:
- Huisbezoeken
- Bezoeken aan instanties
- Medici 
- Keukentafelgesprekken
- Gemeenten
.
Deze tolken kunnen ook ondersteunen bij dreigende (conflict) situaties als tolk of bemiddelaar.


Het vertalen van teksten

DMIT verzorgt vertalingen van verschillende documenten:
- Brieven 
- Flyers
- Brochures
- Websites


Talen: Arabisch | Engels | Frans | Italiaans | Turks | Tigrinya | Amhaars | Nederlands

Educatie

Trajecten