Ondersteuningstrajecten


DMIT verzorgt individuele en gezinsondersteuning voor Eritrese en Arabische statushouders. Samen met gemeenten en organisaties werken wij aan een betere leefsituatie van de persoon of het gezin. Dit doen wij door onze specifieke aanpak en de inzet van goed geschoolde (ook in hun thuisland) en gemotiveerde specialisten waarbij, via de Expert teams kennis wordt gedeeld. En verdere doorontwikkeling plaatsvindt.

Individuele ondersteuning

Gezins ondersteuning

Op aanvraag verzorgen wij een persoonlijk of gezinsplan, met een bijbehorende offerte.

Tolken

DMIT beschikt over beëdigde, consecutief & simultaan tolken (incl. conference calls) – native speakers. Zij kunnen ondersteunen bij o.a.:

- Huisbezoeken
- Keukentafelgesprekken
- Bezoeken aan instanties en gemeenten
- Bezoeken aan huisarts, medisch specialisten en bijv. scholen
.
Deze tolken kunnen ook ondersteunen bij dreigende (conflict) situaties als tolk of bemiddelaar.

Vertalen

Het vertalen van teksten
DMIT verzorgt vertalingen van verschillende documenten:

- Brieven 
- Brochures
- Flyers
- Websites

Talen: 
Arabisch | Assyrisch | Koerdisch | Armeens | 
Tigrinya | Amhaars | Bilen | Engels | Italiaans | Russisch | 

Onderzoek (dynamisch)

De medewerkers van DMIT proberen aan een beter welzijn en welbevinden van nieuwe, maar ook al langer in Nederland wonende, gevluchte mensen te werken. En daarbij de leefsituatie van kinderen, ouders, en alleenstaanden te verbeteren. Belemmeringen reduceren. Hierdoor zullen zij beter kunnen integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij. Wij zien de vele muren waar zij tegenaan lopen, na de vaak moeilijke weg die zij al hebben afgelegd. 

Wij doen dit door gezamenlijk bruggen te bouwen en cultuursensitief te werken. Verder kunnen wij zorgdragen voor onderzoek (persoonlijke interviews) en de verschillende aanpakken van gemeenten met elkaar vergelijken om gezamenlijk tot een goed werkende aanpak te komen.

 

Door wederzijds begrip te laten ontstaan, een betere wisselwerking tot stand te brengen en door compassie kunnen wij de kwaliteit van leven van gevluchte mensen in Nederland verbeteren.

Mogelijk kan DMIT door een nauwe betrokkenheid met de praktijk ook doorlopend monitoren.