Wie zijn wij?

DMIT (Dutch Migrants Integration Teams) is een jonge ambitieuze organisatie die zich o.a. laat inspireren door een Arabisch en Eritrese expert team. Deze expert teams werken samen met DMIT. Met deze kennis en netwerken, kunnen we als organisatie ervoor zorgen dat statushouders zich beter en zelfstandiger kunnen integreren in Nederland. Wij werken cultuursensitief. Ons uiteindelijke doel is ondersteuning te bieden aan statushouders en interculturele ondersteuning te bieden aan maatschappelijke (uitvoerings) organisaties. Het uitganspunt is dan ook om statushouders beter te laten integreren in de Nederlandse cultuur en daarbij een zelfstandige en waardige plek voor zichzelf te verwerven.

Onze geschiedenis

DMIT is in 2017 met steun van de provincie Overijssel gestart. Een kleine groep mensen vond dat de huidige leefsituatie van statushouders in Nederland kon worden verbeterd. Dit met behoud van eigen regie en het benutten van veerkracht. De belevingswerelden dichter bij elkaar brengen. DMIT heeft daarom dan ook de Nederlandse kenniscentra ingezet om kennis en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Door deze kennis is in 2017 samen met de Overijsselse Alliantie Sociale Kwaliteit een programma ontwikkeld waarbij kennis delen en leren van elkaar centraal staat. Daarnaast is er vanuit de praktijk een behoefte ontstaan om producten en diensten met betrekking tot de leefsituatie van statushouders te ontwikkelen.