DMIT Opleidingen


Masterclasses

Masterclasses - Basis Training


Created with Sketch.

Interculturele communicatie
Eritrese cultuur
Syrische/Arabische cultuur

Psychosociale begeleiding

Voor professionals
3 dagdelen op locatie

Masterclass - Cultuur sensitief werken

(Met ook zelf in te brengen casussen)

Created with Sketch.

Eritrese cultuur of Syrische/Arabische cultuur

Voor professionals
2 dagdelen op locatie

Workshops

Workshop - Interculturele communicatie

Created with Sketch.

Eritrese cultuur of Syrische/Arabische cultuur

Voor vrijwilligers 
1 dagdeel op locatie

Trainingen

Training - Empowerment van vrouwen

Created with Sketch.

Eritrese cultuur of Syrische/Arabische cultuur

Voor professionals
3 dagdelen op locatie

Training - Empowerment

(Met interculturele ondersteuner voor zorgaanbieders)

Created with Sketch.

Eritrese cultuur of Syrische/Arabische cultuur

Voor professionals
3 dagdelen op locatie

Training - Opvoedingstraining 

Created with Sketch.

Hoi! Ik ben een tekstblok. Klik hier om de tekst te bewerken en eigen tekst toe te voegen. Niets ligt vast, je kunt het altijd weer veranderen.

Culturele Zijde

Voor statushouders kunnen delen en leren.


WORKSHOPS 11-15 personen | 2-2,5 uren |ochtend, middag, avond | laagdrempelig | op locatie | kosten op aanvraag


 

ALGEMEEN

Workshop communicatie en de Nederlandse cultuur. Workshop over de Nederlandse systeemwereld, leren en accepteren.

 

RELATIES

Workshop voor het beter omgaan met mensen in de (directe) omgeving.

Nederlandse Zijde

Voor medewerkers van Nederlandse (overheids)organisaties, maatschappelijke en (hulpverlenende) instellingen, onderwijs, verenigingsleven, vrijwilligers, enz.  

Onze kennis van de leefwereld en -gewoonten van vluchtelingen vertalen we naar voorlichting en interactieve trainingen. Zodat u over meer kennis en vaardigheden binnen uw vakgebied kunt beschikken. U investeert met het aanbod van DMIT in uw eigen ontwikkeling en die van uw organisatie of team. We verwachten een betere bewustwording van ieders rol in de keten, waardoor er een betere ketensamenwerking mogelijk wordt.


MASTERCLASS 11-15 personen |3,5-4 uren |ochtend of middag |laagdrempelig |op locatie | kosten op aanvraag
WORKSHOP 11-15 personen | 2-2,5 uren |ochtend, middag, avond | laagdrempelig | op locatie | kosten op aanvraag


 Algemeen

Workshop handvaten/knelpunten Syrische cultuur.Workshop handvaten/knelpunten Eritrese cultuur.Workshop huwelijksbetekenis in relatie tot wetgeving/huiselijk geweld.

Communicatie

Masterclass interculturele communicatie.


Groeps Activiteiten

Het kernteam van DMIT is passende activiteiten voor mensen met een andere culturele achtergrond aan het ontwikkelen.  Activiteiten die aansluiten bij de behoeften van deze mensen, dichtbij in de gemeente. En ze dragen bij aan het welzijn en welbevinden. Op weg naar een betere leefsituatie in Nederland.

Welke activiteiten dit zijn? Mail naar: Info@dmit.nl