Welzijn mensen

 

De medewerkers van DMIT proberen aan een beter welzijn en welbevinden van nieuwe, maar ook al langer in Nederland wonende, gevluchte mensen te werken. De leefsituatie van kinderen en ouders, alleenstaanden, te verbeteren, waardoor zij beter kunnen integreren en participeren. We zien de vele muren waar zij tegenaan lopen. Na de vaak moeilijke weg die zij al hebben afgelegd. Zelf zeggen zij wel eens dat de Westerse en niet-Westerse wereld ver uit elkaar liggen.

We doen dit door gezamenlijk bruggen te bouwen, cultuursensitief werken. Empowerment, voorlichting aan Nederlandse en Culturele zijde en henzelf tot inspiratiebron te maken. Verder kunnen we zorgdragen voor onderzoek (persoonlijke interviews) en de verschillende aanpakken van gemeenten met elkaar vergelijken om gezamenlijk tot een goed werkende aanpak te komen.

 

Door wederzijds begrip te laten ontstaan, een betere wisselwerking tot stand te brengen en door compassie kunnen we de kwaliteit van leven van gevluchte mensen in Nederland verbeteren.

Reageren is niet mogelijk