Samenwerken

 

Dat doen we graag!

 

Alliantie Sociale Kwaliteit (Overijssel), www.ask.nl

Arcon, www. arcon.nl

Centra voor Jeugd en Gezin, www.cjg.nl

Cultureel antropologen

Defence for Children, www.defenceforchildren.nl

Diaconie (lokaal)

Erasmus universiteit-International Institute of Social Studies, www.iss.nl

Gemeenten

GGD GHOR, vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid, www.ggdghor.nl

Instituut voor interculturele psychiatrie, i-psy.nl

Kinderombudsman, www.kinderombudsman.nl

Kennisinstituut voor de samenleving, www.kis.nl

Koninklijke Heide Heide Maatschappij, www.knhm.nl

LOC, netwerkorganisatie voor medezeggenschap in zorg, www.loc.nl

Nederlandse expertgroep jeugd-onderwijs-sport ‘becoming a part of Europe’, www.erasmusplus.nl

Nederlands Jeugd Instituut, www.nji.nl

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, www.nvo.nl

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, interculturele sectie, www.nvrg.nl

Pharos, instituut voor gezondheidsverschillen, www.pharos.nl

Professoren

Provincie Overijssel, www.Overijssel.nl

Statushouders (vooralsnog Syrische en Eritrese mensen)

Universiteit van Tilburg, Academische Werkplaats Jeugd, www.uvt.nl

Universiteit van Amsterdam, www.uva.nl

Universiteit van Utrecht, www.uu.nl

Veilig Thuis, crisisdiensten huiselijk geweld en kindermishandeling, www.vooreenveiligthuis.nl

Vereniging Nederlandse Gemeenten, www.vng.nl

Vluchtelingenwerk Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl

War Child, www.warchild.nl

Welzijnswerk (lokaal)

Save the Children, www.savethechildren.nl

 

 

 

Reageren is niet mogelijk