Onderzoek

We vragen gemeenten of zij bereid zijn mee te doen. Gemeenten bepalen zelf welk onderzoeksbureau het onderzoek uitvoert. Het gaat om een onderzoeksopzet, waarbij gemeenten zelf een keuze uit de verschillende elementen kunnen maken. De eerste gemeenten in Overijssel kunnen we wat (financieel) ondersteunen met steun van de provincie Overijssel.

Doel van het onderzoek is te analyseren of het welzijn en welbevinden , de leefsituatie van de gevluchte mensen verbetert door de aanpak van de verschillende gemeenten te gaan vergelijken. En daaruit de best werkende factoren te ontdekken.

  • Het onderzoek is gericht op kwaliteit.
  • Het onderzoek omvat een modulaire samenstelling (naar behoefte van een gemeente).
  • We organiseren een actie onderzoek (persoonlijke interviews) met en voor statushouders.
  • We voeren een startmeting en een effectmeting binnen iedere gemeente uit.
  • De succesfactoren kunnen gedeeld worden.
  • Medewerkers en gemeenten kunnen van elkaar leren door te delen.

Reageren is niet mogelijk