Ondersteunen / Adviseren / Begeleiden

 

De medewerkers van DMIT worden regelmatig gevraagd in de verschillende situaties te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij

  • keukentafelgesprekken
  • bezoeken aan de huisarts, advocaat, hulpverleners, enz.
  • gesprekken met zorg organisaties en andere instanties
  • enz.

We spreken de eigen taal, kennen de leefgewoonten, waardoor we de gevluchte mensen samen met lokale organisaties goed kunnen ondersteunen. Ook ontlasten we de hulpverlenende en zorginstanties. En zal problematiek eenvoudiger opgelost worden.

 

Ook wordt DMIT herhaaldelijk om advies (bemiddeling) gevraagd hoe te handelen in bijvoorbeeld specifieke (soms bedreigende) situaties. Hierbij kan de juiste expertise en het spreken van de eigen taal van medewerkers van DMIT vaak helpen.

 

En wordt DMIT gevraagd om persoonlijke en/of groepsbegeleiding van mensen (o.a. jongeren) uit hetzelfde thuisland te verzorgen. Dit werkt vaak effectief omdat ze elkaar beter vertrouwen, elkaars taal spreken, beter communiceren en elkaar beter begrijpen.

 

 

Reageren is niet mogelijk