Nederlandse zijde

A C A D E M Y

 

Voor medewerkers van Nederlandse (overheids)organisaties, maatschappelijke en (hulpverlenende) instellingen, onderwijs, verenigingsleven, vrijwilligers, enz.  

Onze kennis van de leefwereld en -gewoonten van vluchtelingen vertalen we naar voorlichting en interactieve trainingen. Zodat u over meer kennis en vaardigheden binnen uw vakgebied kunt beschikken. U investeert met het aanbod van DMIT in uw eigen ontwikkeling en die van uw organisatie of team. We verwachten een betere bewustwording van ieders rol in de keten, waardoor er een betere ketensamenwerking mogelijk wordt.


MASTERCLASS 11-15 personen |3,5-4 uren |ochtend of middag |laagdrempelig |op locatie | kosten op aanvraag
WORKSHOP 11-15 personen | 2-2,5 uren |ochtend, middag, avond | laagdrempelig | op locatie | kosten op aanvraag


 ALGEMEEN

  • Workshop handvaten/knelpunten Syrische cultuur.
  • Workshop handvaten/knelpunten Eritrese cultuur.
  • Workshop huwelijksbetekenis in relatie tot wetgeving/huiselijk geweld.

COMMUNICATIE

  • Masterclass interculturele communicatie.

(GEESTELIJKE) GEZONDHEID

  • Masterclass aandacht voor gezondheid, Syrische ziekten.
  • Masterclass psychosociale factoren bij begeleiding van statushouders.
  • Masterclass stress en angst reductie bij Eritrese en Arabische mensen.

OPVOEDING

  • Masterclass interculturele verschillen bij het opvoeden van kinderen.

 

 

Reageren is niet mogelijk