Leren Nederlandse zijde

 .. EN KENNIS DELEN ..

 

DMIT beoogt met haar aanpak, voorlichting en werkwijze dat medewerkers van hulpverlenende en uitvoerende organisaties door de activiteiten van DMIT zich meer bewust worden. En meer kennis over de leefwereld van vluchtelingen krijgen om deze te betrekken bij hun werkzaamheden voor gevluchte mensen.

Ook beoogt DMIT de ketenaanpak rondom het werken met vluchtelingen te verbeteren door meer inzicht te laten krijgen. Organisaties zijn zich meer bewust van hun rol in die ketenaanpak en kunnen cultuursensitiviteit beter integreren in hun werkwijze.

Hiervoor zijn naast het onderzoek meerdere componenten ontwikkeld.

Reageren is niet mogelijk