Kwaliteit

 

DMIT staat voor kwaliteit. De medewerkers van DMIT zijn zuinig op elkaar. En ook op de mensen waar we mee samenwerken. We werken met gemotiveerde en slagvaardige medewerkers met ieder een specifieke expertise. Samenwerken doen we vanuit vertrouwen met respect voor elkaar en elkaars culturele achtergrond. Goed opgeleide mensen die meerdere talen spreken en bereid zijn hun kennis in Nederland te delen.

Met een positieve (werk)houding, waarbij ieders expertise (ook vanuit het thuisland) van grote waarde voor de Nederlandse samenleving kan zijn. We signaleren, bewaken, ondersteunen, adviseren, begeleiden en lossen problemen op als die er zijn.

 

Waarom DMIT?

Dichtbij, lokaal en op maat in iedere gemeente.

Omdat de Nederlandse samenleving verandert en we in staat zijn verandering gezamenlijk te realiseren.

Door onze manier van werken zien we het zelfvertrouwen van gevluchte mensen (statushouders) groeien. Zij voelen zich beter thuis. Mensen worden zelfstandiger, vaardigheden en competenties nemen toe en zij kunnen beter participeren in de Nederlandse samenleving. Gevolg is dat zij betere prestaties leveren en meer levens- en werkplezier ervaren. We werken en leren met eigen regie, in eigen tempo, op basis van eigen talenten.

DMIT biedt o.a. een laagdrempelig, persoonlijk maatwerk traject voor groepen. En ook voor persoonlijke ondersteuning. We sluiten aan bij de behoeften van zowel gevluchte mensen ((ex)-statushouders), de Culturele zijde als bij behoeften van Nederlandse zijde.

 

Resultaten? Daar zorgen we voor. Door 

  1. Te luisteren naar behoeften van organisaties en van gevluchte mensen ((ex)-statushouders).
  2. De combinatie van luisteren, inspireren, afstemmen, waarderen, evalueren en adviseren.
  3. Syrische en Eritrese gevluchte mensen samen met eigen regie wegwijs en zelfstandiger maken.
  4. Informatieve, waardevolle, interactieve (groeps)voorlichting.
  5. De inzet van Syrische en Eritrese ervaringsdeskundigen bij beleid en onderzoek te betrekken.
  6. Goed opgeleide Syrische en Eritrese ervaringsdeskundigen bij de uitvoering te betrekken.
  7. Bevragen van elkaar.  
  8. Realiseren van bewustwording.
  9. Kostenbesparend voor gemeenten.

 

Reageren is niet mogelijk