Academy

 

DE CULTUURTOLK – DE GIDS-FUNCTIE

DMIT informeert tweezijdig, de Nederlandse en Culturele zijde. We organiseren en voeren uit, samen met een ervaringsdeskundige uit het thuisland.

  • MASTERCLASSES 11-15 personen |3,5-4 uren |ochtend of middag |laagdrempelig |op locatie | kosten op aanvraag
  • WORKSHOPS 11-15 personen | 2-2,5 uren |ochtend, middag, avond | laagdrempelig | op locatie | kosten op aanvraag

 

TWEEZIJDIGE DOELSTELLING

Nederlandse zijde

Medewerkers van hulpverlenende  en uitvoerende organisaties worden zich bewuster van en vergaren meer kennis en inzicht over de leefwereld van vluchtelingen, zodat zij dat kunnen betrekken bij hun werkzaamheden voor vluchtelingen.

De ketenaanpak in het werken met vluchtelingen wordt beter inzichtelijk, waardoor organisaties zich bewuster worden van hun rol in die ketenaanpak. En ook kunnen zij cultuursensitiviteit beter integreren in hun werkwijze.

Culturele zijde

Dat gevluchte mensen ((ex) statushouders) kunnen delen en leren.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk